Hypnose

Hypnose er en sindstilstand, hvor menneskets kritiske sans bliver omgået, og selektiv tænkning bliver etableret.

Hypnose kan være svært at definere for dem som ikke kender til det som et reelt psykoterapeutisk værktøj, og måske bare opfatter det som det vi kalder “show-hypnose”. For selvom hypnose har været respekteret som en klinisk behandlingsform i over 100 år indenfor psykologien & i lægefaglige kredse, så er det desværre det som folk oftest forbinder med hypnose. Derved stilles der automatisk spørgsmål til hypnosen, og det som popper frem i vores hoveder er typisk: “Kan det virkelig lade sig gøre?”, “Det kan da ikke passe”, “Det må være aftalt på forhånd”. Realiteten er at, jo det kan godt lade sig gøre, når personen først har accepteret det hypnotiske mindset. Og hvad er det hypnotiske mindset?

Det hypnotiske mindset er det vi tænker om hypnose og hvordan vi opfatter det. Er vi i stand til at hengive os til den form for forandring der skal til at ske, så kan det godt lade sig gøre at komme ind i en tilstand af trance. Hvis alt stritter imod den forandring vi skaber kan man derimod ikke komme i trance. Dermed kan man altså ikke hypnotiseres til noget som er ufrivilligt og som man ikke selv har lyst til at ændre. Næsten alt er muligt med hypnose. Vi kan ændre tanker, mønstre, adfærd og måden vi opfatter verden på.

Hypnose er en tilstand som alle mennesker kommer i mindst to gange dagligt. Lige inden man falder i søvn og lige inden man vågner op igen. Hjernen er her let modtagelig og din bevidsthed fuldt udvidet. Andre former for hypnose kan være når man ser en film eller læser en god bog, og man lever sig fuldstændig ind i den. Her kan vi faktisk se os selv sidde og græde til en film selvom vi er bevidste om, at det jo bare er en film vi sidder og ser på.  Under hypnosen arbejder vi med underbevidstheden, som er der hvor fastgroede mønstre og dårlige vaner hører til, og vi prøver at ændre vores adfærd i det ubevidste så de kan slå sig fast og tillægges i det bevidste. I vores liv og i vores dagligdag.

Det bevidste sind tænker logisk og analytisk og har en begrænset hukommelse. Man skønner at hjernen kun kan fokusere på cirka 7 informations dele på en gang. Hvorimod det ubevidste sind kan fokusere på 4,5 millioner. I det ubevidste lagres alle informationer om, hvad vi har set, hørt, duftet og smagt igennem hele vores liv fra fødslen af, og hvordan vi fornemmer og forestiller os de forskellige indtryk. Når vi forestiller os noget påvirker det vores sindstilstand og følelser, og under hypnosen bruges netop forestillingsevnen til at sætte ord på de følelser der måtte komme frem under en session.