Depression

Hvordan hjælper hypnosen mod depression? Vi opfatter depressionen som et mørkt tankemønster af negative og melankolske tanker, som medfører uhænsigtsmæssige beslutninger der påvirker vores liv og de sociale sammenhænge. Depression kan komme i forbindelse med en krise som sorg, længerevarende stress eller angst, og det er helt naturligt at blive trist og ked af det ved sådanne kriser, men det er også vigtigt at man i god tid bliver bevidst om, hvordan vi skaber en fornuftig tilgang til krisen. Det er vigtig at tale frem for at tie, og der kan vi med hypnosen få skabt en sund tilgang til hvordan vi opfatter os selv og den situation vi pludselig står i. Depression er skabt af tanker og hypnosen gør det muligt at tænke anderledes, selvom det føles umuligt for den ramte. 

Det er vigtigt for mig at understrege at du skal have snakket med din egen læge inden du kontakter en hypnoterapeut, hvis du tror at du har en depression.

Når man har en depression, er man nedtrykt gennem længere tid uden årsag. Nedtryktheden varierer fra tristhed til sort melankoli og dyb fortvivlelse. Evnen til at føle glæde, lyst eller interesse for livet er forsvundet. Man er mere træt end normalt og har en fornemmelse af, at livet er tungt eller uoverkommeligt. Man mangler overskud til at klare hverdagens aktiviteter. Fysiske smerter, hovedpine, spændinger og søvnløshed kan være de første tegn på en begyndende depression. Angst er ofte også et centralt symptom ved depression og er tit forbundet med stress. Nogle gange kan en depression vise sig ved en tendens til at være opfarende, ubeslutsom, irritabel, aggressiv og til at bebrejde omgivelserne. Det kan også være, at dine alkoholvaner ændrer sig fra at være rekreative til stigende (selvmedicinering).

Kilde: Psykiatrifonden.dk