Selvværd

Hvordan hjælper hypnosen på ens selvværd eller selvtillid? Selvværd er kernen i “Jeg’et”, hvorimod selvtillid er de ydre faktorer som er tillært. Ved dårligt selvværd er følelsen “Jeg er ikke god nok som jeg er.” -Og ved dårlig selvtillid er følelsen “Jeg kan ikke”, eller “jeg er ikke god til det.” Begge er negative tanker som gror mere og mere fast og bliver en del af os. Under hypnose arbejder vi med disse tanker om dig selv og dine omgivelser, og får vendt din egen kritiske holdning om dig selv til noget positivt og mere realistisk. 

Selvværdet bliver grundlagt allerede fra barnsben af, og det er vigtigt at man bliver anerkendt for den man er, og ikke for det man kan. Et eksempel kan være barnet der siger “Se mig mor, se mig far!” Her er det vigtigt ikke at rose barnet for det de gør, men nærmere at anerkende barnet for den de er.