Afhængighed

Hvordan hjælper hypnosen mod afhængighed? Den psykiske del af en længerevarende afhængighed som cigaretter, alkohol, hash, kokain eller andre psykoaktive stoffer, kan behandles med hypnose, da det er tankerne omkring afhængigheden og stofferne der skal erstattes. De tanker som holder os fast i misbruget ligger så dybt i vores underbevidsthed, og bliver en fast del af vores tankemønster. De fysiske symptomer formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder at de er uden for viljens kontrol, og til sammen bliver oplevelsen af afhængigheden så stærk, at det føles umuligt at komme ud af, selvom man gerne vil. Under hypnose kan vi forstærke din trang til at bryde afhængigheden, og mindske de psykiske abstinenser.

Rygestop
Overspisning
Alkohol
Stoffer

Afhængigheds tilstand

Når man er afhængig, har man en ustoppelig trang til at skaffe sig og indtage stoffet igen og igen. Man kan ikke standse, når man først er kommet i gang, og man kan ikke indstille brugen, selvom der er tydelige skadevirkninger, og man egentlig gerne vil. Stoffet kommer efterhånden til at gå forud for alt andet og fører til tilsidesættelse af aftaler og forpligtelser og blive tilværelsens omdrejningspunkt.

Man bliver afhængig af et stof, fordi de områder i hjernen, hvor stoffet har sin virkning, omstilles. Afhængigheden indebærer både psykiske og fysiske forandringer, der gør, at man ikke længere er i stand til at stoppe brugen af et stof. Omstillingen varer ved – derfor bliver man ved med at have trang til fx alkohol, selv om det lykkes at stoppe med at drikke.

Abstinens symptomer

  • Rysten
  • Sveden
  • kvalme eller opkastning
  • hovedpine
  • urofølelse

Kilde: Psykiatrifonden.dk