Angst & Fobier

Hvordan hjælper hypnosen på angst? Under hypnose vil vi gerne have fjernet alle de uhænsigtsmæssige selv-suggestioner som den angst-ramte har tilegnet sig, og givet sig selv. “Jeg er ikke god nok”, “Jeg kan ikke det her”, “hvis jeg gør det, sker det her helt sikkert” osv. Det som vi tænker om os selv bliver en del af vores underbevidsthed, og bliver senere til en kropslig reaktion hvis ikke vi tager hånd om disse tanker på en sund og fornuftig måde. Angst ligger så dybt i vores underbevidsthed og de fysiske symptomer formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder at de er uden for viljens kontrol. Derfor er hypnosen ideelt, da vi kortvarig fjerner den kritiske sans og åbner op for selektiv tænkning. Derved kan der skabes nye forslag i den angst ramtes underbevidsthed, som vil gå ind og erstatte de uhænsigtsmæssige tanker. Angsten vil begynde at aftage allerede efter første session, hvis klienten har accepteret det hypnotiske mindset.

Det samme gælder fobier som man kunne have tilegnet sig. Det er en uhensigtsmæssig tanke man på et tidligere tidspunkt i livet har skabt ved en hændelse eller ved en angst provokerende tanke omkring en hændelse.

Angst kan vise sig på mange forskellige måder i en persons liv. Angsten for at være sammen med andre, for at køre i bus eller tog, for at fremstå på en forkert måde eller den generaliseret angst, som tilbageholder os fra et afbalanceret liv i harmoni med vores følelser og krop. Næsten alle former for angst genererer en stress belastning i individets krop og giver eksempelvis et sukkende åndedræt, fordøjelsesproblemer, samt udmattelse i krop og sind. Her er der igen tale om at den psykiske belastning også medfører fysiske belastninger. Hos den angst-ramte ses oftest også irritabilitet og en skyldfølelse over dette, som begge er med til at få angsten til at vokse. Kroppen bliver stress belastet af den konstante agtpågivenhed som angsten medfører og nervesystemet bliver overbelastet. Symptomerne kan vise sig på flere forskellige måder. Oftest ses åndedrætsbesvær, hjertebanken, øget svedproduktion, rysten, fordøjelses problemer, at man trækker sig tilbage socialt, agtpågivenhed og andre stress relateret symptomer.