Stress

Hvordan hjælper hypnosen på stress? Hypnosen er et stærkt værktøj mod stress, da vi med progressiv afslapning kan få os helt ned i de dybere lag af afslapning og velvære. Det giver et enormt pusterum for den stress ramte at komme i hypnose og mange vil gerne blive i den, da det er behageligt for kroppen og sindet. Vi skal dog huske på at kroppen selv er i stand til at slappe af, men at det er et nyt tankemønster som er blevet skabt, enten af en hændelse, for meget arbejde, eller for mange indtryk. Vi anvender flere hypnotiske metoder ved stress, men den primære opgave vil være afslapning, og formidle denne form for dybere afslapning til den stress ramte, og giver derfor også stor anledning til selv hypnose efterfølgende.

Stress som sygdom kan være svært at leve med og kan trække utroligt mange ressourcer fra vores sind og vores krop. Når man er stresset, viser kroppen forskellige karakteristiske tegn, ligesom adfærden ændres. Kortvarig stress er ikke en belastning, man bliver syg af, så længe der efterfølgende er plads til at genoprette balancen imellem krav og ressourcer. Under en akut stressreaktion sættes kroppen øjeblikkeligt i alarmberedskab og gør klar til kamp eller flugt. Hormonet adrenalin frigives i store mængder i løbet af ganske få sekunder. Frigivelsen af adrenalin påvirker kredsløbet, så blodtrykket og hjertefrekvensen stiger, og musklerne gør sig klar til at yde det optimale. Når man bliver stresset stiger kortisolniveauet. Men den gavnlige effekt af både adrenalin og kortisol gælder kun, når stressbelastningen er kortvarig. Hvis man igennem længere tid har et forhøjet adrenalin- og kortisolniveau, stopper den gavnlige effekt, og immunforsvaret svækkes. Den høje puls og blodtryksstigningen øger risikoen for åreforkalkning og blodpropper. Ophobet kortisol reducerer bl.a. vores evne til at huske. Det sker, fordi bestemte områder i hjernen skrumper, specielt hippocampus, der ligger tæt ved hypotalamus. Mange af de psykiske signaler på stress er identiske med symptomer på depression, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre, om den stress, man måske har levet med længe, har udviklet sig til en depression. Man bør tale med sin læge, hvis man er usikker på, om man har en depression.

Kilde: Psykiatrifonden.dk